در این طبقه آموزش‌های مرتبط با زبان برنامه نویسی پایتون از پایه تا پیشرفته موجود می‌باشد.