در این طبقه آموزش‌های مرتبط با زبان برنامه نویسی پایتون از پایه تا پیشرفته موجود می‌باشد.

پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا می‌باشد که بر روی پلتفرم‌های مختلف قابل اجرا است. در سال‌های اخیر این زبان برنامه نویسی به دلیل سادگی و قابلیت‌های فراوان، محبوبیت زیادی نه تنها در بین برنامه نویسان بلکه در بین محققین و مهدسین پیدا نموده است. هدف از برگزاری اين دوره آشنايی با زبان برنامه نویسی پایتون از سطح مقدماتی تا پیشرفته می‌باشد.  این دوره در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌گردد. طول مدت اين دوره 20 ساعت در نظر گرفته شده است كه رئوس مطالب در ذيل آورده شده است.

این دوره با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (stt.kntu.ac.ir) برگزار خواهد شد برای شرکت کنندگانی که این دوره را با موفقیت به پایان برساند، گواهینامه صادر خواهد شد.

لازم به ذکر اینکه این دوره آموزشی به صورت الکترونیکی و برخط از طریق سرور‌های اختصاصی سایت تخته سیاه  برگزار می‌گردد.

برای اطلاع از شرایط دوره و نحوه ثبت نام، فایل معرفی دوره مراجعه شود.

فایل معرفی دوره را از «اینجا» دریافت نمائید.

فرم آنلاین ثبت نام را «اینجا» پر نمائید. 

شروع دوره از 20 اردیبهشت و جلسات هفتگی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 17 خواهد بود.

برای اطلاع از نحوه واریز شهریه با پشتیبان سایت تماس حاصل نمائید.


هدف از برگزاری اين دوره، برنامه نویسی پیشرفته با پایتون برای کاربرد در علوم و مهندسی می‌باشد. در این دوره کتابخانه‌های نظیر numpy، sympy، scipy و matplotlib آموزش داده خواهد شد. دوره آموزشی پایتون پایه پیش‌نیاز این دوره می‌باشد. این دوره در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌گردد. طول مدت اين دوره 12 ساعت در نظر گرفته شده است كه رئوس مطالب در ذيل آورده شده است.

این دوره با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (stt.kntu.ac.ir) برگزار خواهد شد برای شرکت کنندگانی که این دوره را با موفقیت به پایان برساند، گواهینامه صادر خواهد شد.

لازم به ذکر اینکه این دوره آموزشی به صورت الکترونیکی و برخط از طریق سرور‌های اختصاصی سایت تخته سیاه  برگزار می‌گردد.

برای اطلاع از شرایط دوره و نحوه ثبت نام، فایل معرفی دوره مراجعه شود.

فایل معرفی دوره را از «اینجا» دریافت نمائید.

فرم آنلاین ثبت نام را «اینجا» پر نمائید.

مهلت ثبت نام 21 خرداد ماه می‌باشد.

برای اطلاع از نحوه واریز شهریه با پشتیبان سایت تماس حاصل نمائید.

هدف از برگزاری اين دوره، اسکریپت نویسی پایتون برای آباکوس می‌باشد. آباکوس یک پکیج نرم‌افزاری اجزاء محدود می‌باشد که توسط پایتون می‌توان برای آن برنامه نویسی نمود. در این دوره اسکریپت نویسی پایتون برای آباکوس آموزش داده خواهد شد و دوره آموزشی پایتون پایه پیش‌نیاز این دوره می‌باشد. این دوره در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌گردد. طول مدت اين دوره 12 ساعت در نظر گرفته شده است كه رئوس مطالب در ذيل آورده شده است.

این دوره با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (stt.kntu.ac.ir) برگزار خواهد شد برای شرکت کنندگانی که این دوره را با موفقیت به پایان برساند، گواهینامه صادر خواهد شد.

لازم به ذکر اینکه این دوره آموزشی به صورت الکترونیکی و برخط از طریق سرور‌های اختصاصی سایت تخته سیاه  برگزار می‌گردد.

برای اطلاع از شرایط دوره و نحوه ثبت نام، فایل معرفی دوره مراجعه شود.

فایل معرفی دوره را از «اینجا» دریافت نمائید.

فرم آنلاین ثبت نام را «اینجا» پر نمائید.

مهلت ثبت نام 21 خرداد ماه می‌باشد.

برای اطلاع از نحوه واریز شهریه با پشتیبان سایت تماس حاصل نمائید.